Paintings 2019

Theme: Orpheus

 
 

Theme: Isabella

 

Theme: Lède y Eduardo (The Swan)